Мини футболни игрища ПЖИ

Мини футболни игрища ПЖИ-2

Изградени са две мини футболни игрища ................

Мини футболни игрища ПЖИ-2
Мини футболни игрища ПЖИ-3